Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2017

1709 fff3 390
Reposted fromlaluna laluna
5212 4c00 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
9015 64a4 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
9025 60cf 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
7317 b405 390
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vianokturnal nokturnal

- Wiesz po czym GO poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo.

Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.

— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viachrzrzrz chrzrzrz
5135 ea90 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Myśl tylko o tym, że Cię kocham i że pewnego dnia pójdziemy sobie gdzieś razem.
— Marek Hłasko
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
7758 917b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
8942 b3e7 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialaluna laluna
Życie to kuchenka. Gotuj na wszystkich czterech palnikach.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaluna laluna

April 21 2017

Święconka silnej, niezależnej kobiety

Reposted fromalcohoolic alcohoolic vialaluna laluna

April 15 2017

6083 071f 390
Reposted fromskrzacik skrzacik viafoods foods
7096 d6e5 390
Reposted fromkarahippie karahippie vianokturnal nokturnal

April 11 2017

7072 f88f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
1392 47e9 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
2198 4a5d 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viahomczi homczi
6461 2076 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viahomczi homczi
7856 9254 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viahomczi homczi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl