Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2019

5389 ad4b 390
Reposted from4777727772 4777727772 viapassionative passionative
4739 baa7 390
love
Żeby nam się udało. Żebyśmy byli siebie pewni. I żeby nie było żadnych podejrzeń. I żebyśmy mówili sobie wszystko. 
— Magda M.
Reposted fromtroubles troubles viapassionative passionative

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapassionative passionative

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapassionative passionative
4836 d1b1 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapassionative passionative
5753 d976 390
Reposted fromhormeza hormeza viapassionative passionative
0290 7676 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapengin pengin
4425 ab18 390
Reposted fromfeegloo feegloo vialaluna laluna
I cały czas przed oczami mam ten Twój uśmiech na sekundę przed tym, gdy pocałowałeś mnie po raz pierwszy.
— ja. dzisiaj. pijąc kolejne wino za to, że się jeszcze odezwiesz.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
4092 8825 390
Reposted fromAstalka Astalka viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
9270 52ff 390
Nie podobały nam się zawsze te same rzeczy, ale wszystko było w porządku. Nie zawsze się ze sobą zgadzaliśmy, mimo to wszystko było dobrze. Ponieważ miłość - prawdziwa miłość - nie zawsze oznaczała wyznawanie tych samych wartości. Nie oznaczała, że musieliśmy się stuprocentowo zgadzać. Oznaczała natomiast wzajemne zrozumienie. Szacunek dla marzeń, nadziei, pragnień i obaw drugiej osoby.
— Brittainy C. Cherry - "Zawsze i wszędzie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaboli boli
5151 29dd 390
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaboli boli
wzrok Uwielbiałem, gdy patrzyła mi w oczy. Wzrok mówił wiele. Nie musiałem słyszeć kocham Cię, żeby to wiedzieć.
— znalezione
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty
3189 af6a 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaluna laluna
7702 2905 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna
Tak, we dwoje wszystko było łatwiejsze, jaśniejsze i mniej uciążliwe. Problemy rozkładały się na dwoje, a szczęście mnożyło razy dwa.
— Natalia Sońska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaluna laluna
Nie są w stanie pojąć, przez co przechodzę. Że w środku jestem w kompletnej rozsypce. To, że potrafię się uśmiechać, nie znaczy, że jest ze mną dobrze. Chryste, nawet kiedy uśmiecham się szczerze, nie czuję się dobrze.
— K.A. Linde
Reposted fromaleander aleander viayannim yannim
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl